Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola

1 M 1,1
Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem.
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
bərêšîṯ bārā ’ĕlōhîm; ’êṯ haššāmayim wə’êṯ hā’āreṣ.
1 M 1,2
A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami.
Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.
Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.
Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal nad vodami.
Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
wəhā’āreṣ, hāyəṯāh ṯōhū wāḇōhū, wəḥōšeḵ ‘al- pənê ṯəhōwm; wərūaḥ ’ĕlōhîm, məraḥep̄eṯ ‘al- pənê hammāyim.
1 M 1,3
A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo.
Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.
Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo.
Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo.
Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo.
I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
wayyōmer ’ĕlōhîm yəhî ’ōwr; wayhî- ’ōwr.
1 M 1,4
A Bôh videl svetlo, že je dobré, a Bôh oddelil svetlo od tmy.
Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh oddelil svetlo od tmy.
Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy.
Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy.
Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy.
Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
wayyar ’ĕlōhîm ’eṯ- hā’ōwr kî- ṭōwḇ; wayyaḇdêl ’ĕlōhîm, bên hā’ōwr ūḇên haḥōšeḵ.
1 M 1,5
A Bôh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň.
Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno: prvý deň.
A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval "nocou". A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý.
Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň.
Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první.
Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
wayyiqrā ’ĕlōhîm lā’ōwr yōwm, wəlaḥōšeḵ qārā lāyəlāh; wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm ’eḥāḏ. p̄
1 M 1,6
A Bôh riekol: Nech je obloha medzi vodami a nech delí vody od vôd!
Potom riekol Boh: Buď obloha uprostred vôd a oddeľuj vody od vôd.
Potom Boh povedal: "Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!"
Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd.
Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“
I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“
1 M 1,7
A Bôh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak.
Tak učinil Boh oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A stalo sa tak.
I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak.
Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo.
Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se.
Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
wayya‘aś ’ĕlōhîm ’eṯ- hārāqîa‘ wayyaḇdêl, bên hammayim ’ăšer mittaḥaṯ lārāqîa‘, ūḇên hammayim, ’ăšer mê‘al lārāqîa‘; wayhî- ḵên.
1 M 1,8
A Bôh nazval oblohu nebom. A bol večer, a bolo ráno, druhý deň.
Boh pomenoval oblohu nebom. A bol večer a bolo ráno: druhý deň.
A Boh nazval oblohu "nebom". A nastal večer a nastalo ráno, deň druhý.
Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň.
Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.
Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
wayyiqrā ’ĕlōhîm lārāqîa‘ šāmāyim; wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm šênî. p̄
1 M 1,9
A Bôh riekol: Nech sa shromaždia vody pod nebom na jedno miesto, a nech sa ukáže sušina! A bolo tak.
Potom riekol Boh: Nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš! I stalo sa tak.
Potom Boh povedal: "Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!" A stalo sa tak.
Boh povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo.
Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se.
I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak.
wayyōmer ’ĕlōhîm, yiqqāwū hammayim mittaḥaṯ haššāmayim ’el- māqōwm ’eḥāḏ, wəṯêrā’eh hayyabbāšāh; wayhî- ḵên.
1 M 1,10
A Bôh nazval sušinu zemou a shromaždenie vôd nazval morami. A Bôh videl, že je to dobré.
Boh pomenoval súš zemou a nahromadené vody pomenoval morom. Boh videl, že to bolo dobré.
A Boh nazval súš "zemou" a zhromaždište vôd nazval "morom". A Boh videl, že je to dobré.
Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré.
Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval „moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.
Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
1 M 1,11
A Bôh riekol: Nech vydá zem sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä, ovocný strom, rodiaci ovocie podľa svojho druhu, v ktorom bude jeho semä, na zemi. A bolo tak.
Potom riekol: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenoplodné byliny a ovocné stromy rozličného druhu, čo rodia na zemi ovocie, v ktorom je ich semeno! I stalo sa tak.
Tu Boh povedal: "Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi." A stalo sa tak.
Boh povedal: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôzneho druhu. Tak sa aj stalo.
Tehdy Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!“ – a stalo se.
Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak.
wayyōmer ’ĕlōhîm, taḏšê hā’āreṣ deše, ‘êśeḇ mazrîa‘ zera‘, ‘êṣ pərî ‘ōśeh pərî ləmînōw, ’ăšer zar‘ōw- ḇōw ‘al- hā’āreṣ; wayhî- ḵên.
1 M 1,12
A zem vydala sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä podľa svojho druhu, a všelijaký strom, rodiaci ovocie, v ktorom bolo jeho semä, podľa svojho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.
Zem vydala sviežu zeleň, semenoplodné byliny rozličného druhu a stromy rodiace ovocie, v ktorom je semeno rozličného druhu. I videl Boh, že to bolo dobré.
Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho. A Boh videl, že je to dobré.
Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny rôzneho druhu a ovocné stromy so semenom rôzneho druhu. Boh videl, že je to dobré.
Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré.
Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
wattōwṣê hā’āreṣ deše ‘êśeḇ mazrîa‘ zera‘ ləmînêhū, wə‘êṣ ‘ōśeh- pərî ’ăšer zar‘ōw- ḇōw ləmînêhū; wayyar ’ĕlōhîm kî- ṭōwḇ.
1 M 1,13
A bol večer, a bolo ráno, tretí deň.
A bol večer a bolo ráno: tretí deň.
A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí.
Bol večer a bolo ráno, tretí deň.
Byl večer a bylo ráno, den třetí.
Byl večer a bylo jitro, den třetí.
wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm šəlîšî. p̄
1 M 1,14
A Bôh riekol: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby delily deň od noci, a budú na znamenia, na určité časy, na dni a na roky.
Potom riekol Boh: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie období, dní a rokov.
Tu Boh povedal: "Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky!
Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky.
Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;
I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
wayyōmer ’ĕlōhîm, yəhî mə’ōrōṯ birqîa‘ haššāmayim, ləhaḇdîl bên hayyōwm ūḇên hallāyəlāh; wəhāyū lə’ōṯōṯ ūləmōw‘ăḏîm, ūləyāmîm wəšānîm.
1 M 1,15
A budú svetlami na nebeskej oblohe, aby svietily na zem. A bolo tak.
Nech budú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem! I stalo sa tak.
I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem!" A stalo sa tak.
Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo.
budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se.
Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak.
wəhāyū lim’ōwrōṯ birqîa‘ haššāmayim, ləhā’îr ‘al- hā’āreṣ; wayhî- ḵên.
1 M 1,16
A Bôh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby panovalo nado dňom, a menšie svetlo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy.
Boh učinil dve veľké svetlá: väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou; a aj hviezdy.
A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy.
Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy.
Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.
Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
wayya‘aś ’ĕlōhîm, ’eṯ- šənê hammə’ōrōṯ haggəḏōlîm; ’eṯ- hammā’ōwr haggāḏōl ləmemšeleṯ hayyōwm, wə’eṯ- hammā’ōwr haqqāṭōn ləmemšeleṯ hallaylāh, wə’êṯ hakkōwḵāḇîm.
1 M 1,17
A Bôh ich dal na nebeskú oblohu, aby svietily na zem
Boh ich umiestnil na nebeskú oblohu, aby osvetľovali zem,
Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem
Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem,
Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,
Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
wayyittên ’ōṯām ’ĕlōhîm birqîa‘ haššāmāyim; ləhā’îr ‘al- hā’āreṣ.
1 M 1,18
a aby panovaly nado dňom i nad nocou a aby delily svetlo od tmy. A Bôh videl, že je to dobré.
aby vládli nad dňom aj nocou a aby oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že to bolo dobré.
a aby vládli nad dňom a nad nocou a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré.
aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré.
aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré.
aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
1 M 1,19
A bol večer, a bolo ráno, štvrtý deň.
A bol večer a bolo ráno: štvrtý deň.
A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý.
Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň.
Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.
Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm rəḇî‘î. p̄
1 M 1,20
A Bôh riekol: Nech sa hemžia vody hemživými tvory, živou dušou, a vtáctvo nech lieta nad zemou, na tvári nebeskej oblohy.
Potom riekol Boh: Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej oblohe.
Tu Boh povedal: "Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!"
Boh povedal: Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou.
Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“
I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“
wayyōmer ’ĕlōhîm, yišrəṣū hammayim, šereṣ nep̄eš ḥayyāh; wə‘ōwp̄ yə‘ōwp̄êp̄ ‘al- hā’āreṣ, ‘al- pənê rəqîa‘ haššāmāyim.
1 M 1,21
A Bôh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtáctvo okrýdlené podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.
Vtedy stvoril Boh veľké morské zvieratá a všetky živé tvory rozličného druhu, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody; aj všetko okrídlené vtáctvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo dobré.
A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.
Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré.
Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré.
I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
wayyiḇrā ’ĕlōhîm, ’eṯ- hattannînim haggəḏōlîm; wə’êṯ kāl- nep̄eš haḥayyāh hārōmeśeṯ ’ăšer šārəṣū hammayim ləmînêhem, wə’êṯ kāl- ‘ōwp̄ kānāp̄ ləmînêhū, wayyar ’ĕlōhîm kî- ṭōwḇ.
1 M 1,22
A Bôh ich požehnal a riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte vody v moriach, a vtáctvo nech sa množí na zemi!
I požehnal ich Boh hovoriac: Ploďte a množte sa a naplňte morské vody. I vtáctvo nech sa rozmnoží na zemi.
Boh ich požehnal a povedal: "Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!"
Boh ich požehnal a povedal: Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi!
Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi.“
A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“
wayḇāreḵ ’ōṯām ’ĕlōhîm lêmōr; pərū ūrəḇū, ūmil’ū ’eṯ- hammayim bayyammîm, wəhā‘ōwp̄ yireḇ bā’āreṣ.
1 M 1,23
A bol večer, a bolo ráno, piaty deň.
A bol večer a bolo ráno: piaty deň.
A nastal večer a nastalo ráno, deň piaty.
Bol večer a bolo ráno, piaty deň.
Byl večer a bylo ráno, den pátý.
Byl večer a bylo jitro, den pátý.
wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm ḥămîšî. p̄
1 M 1,24
A Bôh riekol: Nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zemskú zver podľa jej druhu! A bolo tak.
Potom riekol Boh: Nech zem vydá živé tvory rozličného druhu: dobytok, plazy a poľnú zver rozličného druhu! I stalo sa tak.
Potom Boh povedal: "Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!" A stalo sa tak.
Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo.
Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se.
I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.
wayyōmer ’ĕlōhîm, tōwṣê hā’āreṣ nep̄eš ḥayyāh ləmînāh, bəhêmāh wāremeś wəḥayṯōw- ’ereṣ ləmînāh; wayhî- ḵên.
1 M 1,25
A Bôh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemeplaz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.
Boh učinil rozličné druhy poľnej zveri, rozličné druhy dobytka a všetky plazy rozličných druhov. A Boh videl, že to bolo dobré.
Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.
Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré.
Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.
Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.
wayya‘aś ’ĕlōhîm ’eṯ- ḥayyaṯ hā’āreṣ ləmînāh, wə’eṯ- habbəhêmāh ləmînāh, wə’êṯ kāl- remeś hā’ăḏāmāh ləmînêhū; wayyar ’ĕlōhîm kî- ṭōwḇ.
1 M 1,26
A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.
Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.
Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"
Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.
Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“
I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
wayyōmer ’ĕlōhîm, na‘ăśeh ’āḏām bəṣalmênū kiḏmūṯênū; wəyirdū ḇiḏḡaṯ hayyām ūḇə‘ōwp̄ haššāmayim, ūḇabbəhêmāh ūḇəḵāl hā’āreṣ, ūḇəḵāl hāremeś hārōmêś ‘al- hā’āreṣ.
1 M 1,27
A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.
Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.
A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.
Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,k obrazu Božímu stvořil jej:jako muže a ženu stvořil je.
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
wayyiḇrā ’ĕlōhîm ’eṯ- hā’āḏām bəṣalmōw, bəṣelem ’ĕlōhîm bārā ’ōṯōw; zāḵār ūnəqêḇāh bārā ’ōṯām.
1 M 1,28
A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.
Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi!
Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!"
Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!
A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“
A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“
wayḇāreḵ ’ōṯām ’ĕlōhîm wayyōmer lāhem ’ĕlōhîm, pərū ūrəḇū ūmil’ū ’eṯ- hā’āreṣ wəḵiḇšuhā; ūrəḏū biḏḡaṯ hayyām ūḇə‘ōwp̄ haššāmayim, ūḇəḵāl ḥayyāh hārōmeśeṯ ‘al- hā’āreṣ.
1 M 1,29
A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm.
Potom riekol Boh: Ajhľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi, a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom; to vám bude za pokrm.
Potom Boh povedal: "Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!
Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom.
Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm.
Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
wayyōmer ’ĕlōhîm, hinnêh nāṯattî lāḵem ’eṯ- kāl- ‘êśeḇ zōrêa‘ zera‘, ’ăšer ‘al- pənê ḵāl hā’āreṣ, wə’eṯ- kāl- hā‘êṣ ’ăšer- bōw p̄ərî- ‘êṣ zōrêa‘ zāra‘; lāḵem yihyeh lə’āḵlāh
1 M 1,30
A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak.
No všetkým zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu, a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dych života, budú potravou všetky zelené byliny! I stalo sa tak.
Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak.
No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo.
Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se.
Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.
ūləḵāl- ḥayyaṯ hā’āreṣ ūləḵāl- ‘ōwp̄ haššāmayim ūləḵōl rōwmêś ‘al- hā’āreṣ, ’ăšer- bōw nep̄eš ḥayyāh, ’eṯ- kāl- yereq ‘êśeḇ lə’āḵlāh wayhî- ḵên.
1 M 1,31
A Bôh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.
A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno: šiesty deň.
A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.
Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.
Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.
Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
wayyar ’ĕlōhîm ’eṯ- kāl- ’ăšer ‘āśāh, wəhinnêh- ṭōwḇ mə’ōḏ; wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm haššiššî. p̄
1Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem. 2A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. 3A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo. 4A Bôh videl svetlo, že je dobré, a Bôh oddelil svetlo od tmy. 5A Bôh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň. 6A Bôh riekol: Nech je obloha medzi vodami a nech delí vody od vôd! 7A Bôh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak. 8A Bôh nazval oblohu nebom. A bol večer, a bolo ráno, druhý deň. 9A Bôh riekol: Nech sa shromaždia vody pod nebom na jedno miesto, a nech sa ukáže sušina! A bolo tak. 10A Bôh nazval sušinu zemou a shromaždenie vôd nazval morami. A Bôh videl, že je to dobré. 11A Bôh riekol: Nech vydá zem sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä, ovocný strom, rodiaci ovocie podľa svojho druhu, v ktorom bude jeho semä, na zemi. A bolo tak. 12A zem vydala sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä podľa svojho druhu, a všelijaký strom, rodiaci ovocie, v ktorom bolo jeho semä, podľa svojho druhu. A Bôh videl, že je to dobré. 13A bol večer, a bolo ráno, tretí deň. 14A Bôh riekol: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby delily deň od noci, a budú na znamenia, na určité časy, na dni a na roky. 15A budú svetlami na nebeskej oblohe, aby svietily na zem. A bolo tak. 16A Bôh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby panovalo nado dňom, a menšie svetlo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy. 17A Bôh ich dal na nebeskú oblohu, aby svietily na zem 18a aby panovaly nado dňom i nad nocou a aby delily svetlo od tmy. A Bôh videl, že je to dobré. 19A bol večer, a bolo ráno, štvrtý deň. 20A Bôh riekol: Nech sa hemžia vody hemživými tvory, živou dušou, a vtáctvo nech lieta nad zemou, na tvári nebeskej oblohy.
21A Bôh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtáctvo okrýdlené podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré. 22A Bôh ich požehnal a riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte vody v moriach, a vtáctvo nech sa množí na zemi! 23A bol večer, a bolo ráno, piaty deň. 24A Bôh riekol: Nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zemskú zver podľa jej druhu! A bolo tak. 25A Bôh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemeplaz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré. 26A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. 27A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. 28A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. 29A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm. 30A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak. 31A Bôh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.
1Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. 3Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. 4Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. 5Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno: prvý deň. 6Potom riekol Boh: Buď obloha uprostred vôd a oddeľuj vody od vôd. 7Tak učinil Boh oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A stalo sa tak. 8Boh pomenoval oblohu nebom. A bol večer a bolo ráno: druhý deň. 9Potom riekol Boh: Nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš! I stalo sa tak. 10Boh pomenoval súš zemou a nahromadené vody pomenoval morom. Boh videl, že to bolo dobré. 11Potom riekol: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenoplodné byliny a ovocné stromy rozličného druhu, čo rodia na zemi ovocie, v ktorom je ich semeno! I stalo sa tak. 12Zem vydala sviežu zeleň, semenoplodné byliny rozličného druhu a stromy rodiace ovocie, v ktorom je semeno rozličného druhu. I videl Boh, že to bolo dobré. 13A bol večer a bolo ráno: tretí deň. 14Potom riekol Boh: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie období, dní a rokov. 15Nech budú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem! I stalo sa tak. 16Boh učinil dve veľké svetlá: väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou; a aj hviezdy. 17Boh ich umiestnil na nebeskú oblohu, aby osvetľovali zem, 18aby vládli nad dňom aj nocou a aby oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že to bolo dobré. 19A bol večer a bolo ráno: štvrtý deň. 20Potom riekol Boh: Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej oblohe.
21Vtedy stvoril Boh veľké morské zvieratá a všetky živé tvory rozličného druhu, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody; aj všetko okrídlené vtáctvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. 22I požehnal ich Boh hovoriac: Ploďte a množte sa a naplňte morské vody. I vtáctvo nech sa rozmnoží na zemi. 23A bol večer a bolo ráno: piaty deň. 24Potom riekol Boh: Nech zem vydá živé tvory rozličného druhu: dobytok, plazy a poľnú zver rozličného druhu! I stalo sa tak. 25Boh učinil rozličné druhy poľnej zveri, rozličné druhy dobytka a všetky plazy rozličných druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. 26Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. 27Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. 28Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi! 29Potom riekol Boh: Ajhľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi, a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom; to vám bude za pokrm. 30No všetkým zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu, a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dych života, budú potravou všetky zelené byliny! I stalo sa tak. 31A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno: šiesty deň.
1Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. 3Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo. 4Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. 5A Boh nazval svetlo "dňom" a tmu nazval "nocou". A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. 6Potom Boh povedal: "Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!" 7I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. 8A Boh nazval oblohu "nebom". A nastal večer a nastalo ráno, deň druhý. 9Potom Boh povedal: "Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!" A stalo sa tak. 10A Boh nazval súš "zemou" a zhromaždište vôd nazval "morom". A Boh videl, že je to dobré. 11Tu Boh povedal: "Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno podľa svojho druhu na zemi." A stalo sa tak. 12Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho. A Boh videl, že je to dobré. 13A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí. 14Tu Boh povedal: "Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky! 15I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem!" A stalo sa tak. 16A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. 17Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem 18a aby vládli nad dňom a nad nocou a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. 19A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý. 20Tu Boh povedal: "Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!"
21A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 22Boh ich požehnal a povedal: "Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!" 23A nastal večer a nastalo ráno, deň piaty. 24Potom Boh povedal: "Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!" A stalo sa tak. 25Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. 26Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!" 27A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 28Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!" 29Potom Boh povedal: "Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! 30Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. 31A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty.
1Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží Duch sa vznášal nad vodami. 3Boh povedal: Nech je svetlo. A bolo svetlo. 4Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. 5Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. 6Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd. 7Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. 8Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. 9Boh povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo. 10Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré. 11Boh povedal: Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôzneho druhu. Tak sa aj stalo. 12Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny rôzneho druhu a ovocné stromy so semenom rôzneho druhu. Boh videl, že je to dobré. 13Bol večer a bolo ráno, tretí deň. 14Boh povedal: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky. 15Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo. 16Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy. 17Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, 18aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré. 19Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. 20Boh povedal: Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou.
21Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré. 22Boh ich požehnal a povedal: Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi! 23Bol večer a bolo ráno, piaty deň. 24Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. 25Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. 26Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. 27Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi! 29Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. 30No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. 31Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.
1Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. 3Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. 4Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. 5Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první. 6Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“ 7Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se. 8Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý. 9Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se. 10Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval „moře“. A Bůh viděl, že je to dobré. 11Tehdy Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!“ – a stalo se. 12Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. 13Byl večer a bylo ráno, den třetí. 14Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; 15budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se. 16Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. 17Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, 18aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. 19Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. 20Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“
21Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. 22Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi.“ 23Byl večer a bylo ráno, den pátý. 24Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se. 25Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. 26Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“ 27Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,k obrazu Božímu stvořil jej:jako muže a ženu stvořil je. 28A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“ 29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. 30Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se. 31Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.
1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 3I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. 4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. 6I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ 7Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. 9I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. 10Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. 11Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. 12Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. 13Byl večer a bylo jitro, den třetí. 14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. 15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. 16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. 19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. 20I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“
21I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. 22A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ 23Byl večer a bylo jitro, den pátý. 24I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak. 25Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. 26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ 27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 28A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ 29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. 31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
1bərêšîṯ bārā ’ĕlōhîm; ’êṯ haššāmayim wə’êṯ hā’āreṣ. 2wəhā’āreṣ, hāyəṯāh ṯōhū wāḇōhū, wəḥōšeḵ ‘al- pənê ṯəhōwm; wərūaḥ ’ĕlōhîm, məraḥep̄eṯ ‘al- pənê hammāyim. 3wayyōmer ’ĕlōhîm yəhî ’ōwr; wayhî- ’ōwr. 4wayyar ’ĕlōhîm ’eṯ- hā’ōwr kî- ṭōwḇ; wayyaḇdêl ’ĕlōhîm, bên hā’ōwr ūḇên haḥōšeḵ. 5wayyiqrā ’ĕlōhîm lā’ōwr yōwm, wəlaḥōšeḵ qārā lāyəlāh; wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm ’eḥāḏ. p̄ 6wayyōmer ’ĕlōhîm, yəhî rāqîa‘ bəṯōwḵ hammāyim; wîhî maḇdîl, bên mayim lāmāyim. 7wayya‘aś ’ĕlōhîm ’eṯ- hārāqîa‘ wayyaḇdêl, bên hammayim ’ăšer mittaḥaṯ lārāqîa‘, ūḇên hammayim, ’ăšer mê‘al lārāqîa‘; wayhî- ḵên. 8wayyiqrā ’ĕlōhîm lārāqîa‘ šāmāyim; wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm šênî. p̄ 9wayyōmer ’ĕlōhîm, yiqqāwū hammayim mittaḥaṯ haššāmayim ’el- māqōwm ’eḥāḏ, wəṯêrā’eh hayyabbāšāh; wayhî- ḵên. 10wayyiqrā ’ĕlōhîm layyabbāšāh ’ereṣ, ūləmiqwêh hammayim qārā yammîm; wayyar ’ĕlōhîm kî- ṭōwḇ. 11wayyōmer ’ĕlōhîm, taḏšê hā’āreṣ deše, ‘êśeḇ mazrîa‘ zera‘, ‘êṣ pərî ‘ōśeh pərî ləmînōw, ’ăšer zar‘ōw- ḇōw ‘al- hā’āreṣ; wayhî- ḵên. 12wattōwṣê hā’āreṣ deše ‘êśeḇ mazrîa‘ zera‘ ləmînêhū, wə‘êṣ ‘ōśeh- pərî ’ăšer zar‘ōw- ḇōw ləmînêhū; wayyar ’ĕlōhîm kî- ṭōwḇ. 13wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm šəlîšî. p̄ 14wayyōmer ’ĕlōhîm, yəhî mə’ōrōṯ birqîa‘ haššāmayim, ləhaḇdîl bên hayyōwm ūḇên hallāyəlāh; wəhāyū lə’ōṯōṯ ūləmōw‘ăḏîm, ūləyāmîm wəšānîm. 15wəhāyū lim’ōwrōṯ birqîa‘ haššāmayim, ləhā’îr ‘al- hā’āreṣ; wayhî- ḵên. 16wayya‘aś ’ĕlōhîm, ’eṯ- šənê hammə’ōrōṯ haggəḏōlîm; ’eṯ- hammā’ōwr haggāḏōl ləmemšeleṯ hayyōwm, wə’eṯ- hammā’ōwr haqqāṭōn ləmemšeleṯ hallaylāh, wə’êṯ hakkōwḵāḇîm. 17wayyittên ’ōṯām ’ĕlōhîm birqîa‘ haššāmāyim; ləhā’îr ‘al- hā’āreṣ. 18wəlimšōl bayyōwm ūḇallaylāh, ūlăhaḇdîl, bên hā’ōwr ūḇên haḥōšeḵ; wayyar ’ĕlōhîm kî- ṭōwḇ. 19wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm rəḇî‘î. p̄ 20wayyōmer ’ĕlōhîm, yišrəṣū hammayim, šereṣ nep̄eš ḥayyāh; wə‘ōwp̄ yə‘ōwp̄êp̄ ‘al- hā’āreṣ, ‘al- pənê rəqîa‘ haššāmāyim.
21wayyiḇrā ’ĕlōhîm, ’eṯ- hattannînim haggəḏōlîm; wə’êṯ kāl- nep̄eš haḥayyāh hārōmeśeṯ ’ăšer šārəṣū hammayim ləmînêhem, wə’êṯ kāl- ‘ōwp̄ kānāp̄ ləmînêhū, wayyar ’ĕlōhîm kî- ṭōwḇ. 22wayḇāreḵ ’ōṯām ’ĕlōhîm lêmōr; pərū ūrəḇū, ūmil’ū ’eṯ- hammayim bayyammîm, wəhā‘ōwp̄ yireḇ bā’āreṣ. 23wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm ḥămîšî. p̄ 24wayyōmer ’ĕlōhîm, tōwṣê hā’āreṣ nep̄eš ḥayyāh ləmînāh, bəhêmāh wāremeś wəḥayṯōw- ’ereṣ ləmînāh; wayhî- ḵên. 25wayya‘aś ’ĕlōhîm ’eṯ- ḥayyaṯ hā’āreṣ ləmînāh, wə’eṯ- habbəhêmāh ləmînāh, wə’êṯ kāl- remeś hā’ăḏāmāh ləmînêhū; wayyar ’ĕlōhîm kî- ṭōwḇ. 26wayyōmer ’ĕlōhîm, na‘ăśeh ’āḏām bəṣalmênū kiḏmūṯênū; wəyirdū ḇiḏḡaṯ hayyām ūḇə‘ōwp̄ haššāmayim, ūḇabbəhêmāh ūḇəḵāl hā’āreṣ, ūḇəḵāl hāremeś hārōmêś ‘al- hā’āreṣ. 27wayyiḇrā ’ĕlōhîm ’eṯ- hā’āḏām bəṣalmōw, bəṣelem ’ĕlōhîm bārā ’ōṯōw; zāḵār ūnəqêḇāh bārā ’ōṯām. 28wayḇāreḵ ’ōṯām ’ĕlōhîm wayyōmer lāhem ’ĕlōhîm, pərū ūrəḇū ūmil’ū ’eṯ- hā’āreṣ wəḵiḇšuhā; ūrəḏū biḏḡaṯ hayyām ūḇə‘ōwp̄ haššāmayim, ūḇəḵāl ḥayyāh hārōmeśeṯ ‘al- hā’āreṣ. 29wayyōmer ’ĕlōhîm, hinnêh nāṯattî lāḵem ’eṯ- kāl- ‘êśeḇ zōrêa‘ zera‘, ’ăšer ‘al- pənê ḵāl hā’āreṣ, wə’eṯ- kāl- hā‘êṣ ’ăšer- bōw p̄ərî- ‘êṣ zōrêa‘ zāra‘; lāḵem yihyeh lə’āḵlāh 30ūləḵāl- ḥayyaṯ hā’āreṣ ūləḵāl- ‘ōwp̄ haššāmayim ūləḵōl rōwmêś ‘al- hā’āreṣ, ’ăšer- bōw nep̄eš ḥayyāh, ’eṯ- kāl- yereq ‘êśeḇ lə’āḵlāh wayhî- ḵên. 31wayyar ’ĕlōhîm ’eṯ- kāl- ’ăšer ‘āśāh, wəhinnêh- ṭōwḇ mə’ōḏ; wayhî- ‘ereḇ wayhî- ḇōqer yōwm haššiššî. p̄